:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 950 razy Strona do wydruku

Ogłoszenie wyniku zawiadomienia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej w Twardorzeczce


Ogłoszenie o wyniku zawiadomienia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej w Twardorzeczce zgłoszono 3 aplikacje, wymogi formalne spełniła 1 aplikacja


Twardorzeczka, dnia 22.07.2010 rOgłoszenie

W wyniku zawiadomienia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce zgłoszono 3 aplikacje, wymogi formalne
spełnił 1 kandydat.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko
referenta ds administracji szkolnej z dnia 22.07.2010 roku

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani
Katarzyna Sowa, zam. Sienna 143, 34-300 Żywiec

posiadająca wykształcenie wyższe prawnicze
dodatkowo - posiadająca doświadczenie zawodowe w prowadzeniu sekretariatu w szkole, znająca obsługę programu SIO i HERMES oraz innych programów szkolnych, znajomość obowiązujących przepisów z zakresu Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty i Kodeksu Pracy.Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy referenta ds. administracji szkolnej z dnia 22 lipca 2010 r.


Twardorzeczka, dnia 22.07.2010 rProtokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko
pracy referenta ds. administracji szkolnej z dnia 22 lipca 2010rW wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje złożyło 3 kandydatów:
1. Mariola Knapek
2. Małgorzata Knapek
3. Sowa Katarzyna


Komisja w składzie :
Aldona Siwek- Dyrektor Szkoły
Ewa Noga- nauczyciel SP w Twardorzeczce
Anna Konior- nauczyciel SP w Twardorzeczce

Po dokonaniu selekcji zgodnie z ogłoszeniem Dyrektora Szkoły o naborze na wolne stanowisko z dnia 8 lipca 2010 r. wybrano następujących kandydatów uszeregowanych wg. spełnienia przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:

1. Sowa Katarzyna


zastosowano następujące metody naboru :
1.Osoba ta zakwalifikowana została wg posiadanego wykształcenia, wymaganego na tym stanowisku pracy i niezbędnych kryteriów określonych w zawiadomieniu o naborze.


Podpisy :


Aldona Siwek
Ewa Noga
Anna KoniorHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-07-26 11:55 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0