:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 657 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Lipowa pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonani


Uchwała Nr XXXIX/279/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 lipca 2010 r.w sprawie udzielenia przez Gminę Lipowa pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania remontu drogi powiatowej na terenie Gminy Lipowa.

Na podstawie art. 10 ust. 2 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXXII/237/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2010,

Rada Gminy Lipowa
uchwala:

§ 1


1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej na terenie Gminy Lipowa na zasadach określonych w porozumieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w pkt 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy na rok 2010 w wysokości 167 000,00 złotych brutto na dofinansowanie zadania remont drogi powiatowej Nr 1405 S Żywiec- Lipowa-Buczkowice w miejscowości Lipowa, wzdłuż nowobudowanego chodnika dla pieszych, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1458 S Radziechowy- Twardorzeczka- Lipowa w kierunku Żywca.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Lista załączników do artykułu :

  za._nr_1__porozumienie.pdf 206.71 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-07-19 09:13 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2010-07-19 09:26 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0