:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 595 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXVI/262/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu stanowiącego własność Gminy Lipowa.Uchwała Nr XXXVI/262/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu stanowiącego własność Gminy Lipowa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami),


RADA GMINY LIPOWA
u c h w a l a

§ 1


Wyrazić zgodę na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnej umowy najmu na okres 10 lat lokalu użytkowego znajdującego się na poddaszu budynku nr 772 – świetlicy położonej na działce nr 4783/6 w Lipowej, objętej księgą wieczystą nr 75061.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminu Lipowa.

§ 3

Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4


Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-07-16 12:19 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0