:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 834 razy Strona do wydruku

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:


1. Sporządzanie i rejestracja aktów stanu cywilnego:
a. urodzeń,
b. małżeństw,
c. zgonów,

2. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,

3. Przyjmowanie oświadczeń o:
a. wstąpieniu w związek małżeński,
b. wyborze nazwiska,
c. uznaniu dziecka,
d. zmianie imion dziecka,
e. powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,

4. Wydawanie zaświadczeń zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

5. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,

6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach aktów stanu cywilnego:
a. odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
b. uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
c. sprostowanie błędu pisarskiego,

7. Wydawanie decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego terminu do zawarcia małżeństwa,

8. Wpisywanie postanowień sądów w formie wzmianki dodatkowej w księgach stanu cywilnego,

9. Wypełnianie kart statystycznych w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie zbiorczych zestawień i przekazywanie do Urzędu Statystycznego,

10. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,

11. Organizowanie okolicznościowych uroczystości – jubileuszy pożycia małżeńskiego,

12. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.


Lista załączników do artykułu :

  powrt_do_nazwiska_osoby_rozwiedzionej.doc 35 KB
  rejestracja_zgonu.doc 38 KB
  skrcenie_miesiecznego_terminu_.doc 35.5 KB
  sprostowanie_aktu_stanu_cywilnego.doc 40 KB
  ustalenie_i_odtworzenie_aktu_stanu_cywilnego.doc 78 KB
  dokumenty_wydawane_z_ksig.doc 43.5 KB
  nadanie_medali_za_dugoletnie_poycie_maeskie_.doc 40.5 KB
  nadanie_nazwiska_mza_matki.doc 30 KB
  nazwiska_maonkw_oraz_ich_dzieci.doc 48 KB
  opaty_skarbowe_pobierane_przez_urzd_stanu_cywilnego.doc 25.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-07-15 08:45 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2004-07-15 08:46 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
3 2004-07-15 08:48 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
4 2004-07-15 08:49 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
5 2005-02-14 08:40 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
6 2005-02-14 08:40 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0