:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 908 razy Strona do wydruku

Dyrektor Szkoły Podstawowej ogłasza nabór na stanowisko referenta ds administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Twardorzeczce.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce
ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds administracji szkolnej
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z 18 grudnia 2008 r.)


Dyrektor Szkoły Podstawowej ogłasza nabór na stanowisko referenta ds administracji szkolnej w Szkole Podstawowej w Twardorzeczce.
Adres: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce,
Twradorzeczka 333, 34-324 Lipowa

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem referenta ds administracji szkolnej:
1. Wykształcenie wyższe: administracyjne lub prawne.
2. Doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem sekretariatu w szkole.
3. Znajomość obsługi programu SIO, HERMES oraz innych programów szkolnych.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
7. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu: Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty i Kodeksu Pracy, BHP
2. Prawo jazdy kat B
3. Znajomość obsługi komputera (Internet, Windows, pakiet Office)
4. Kreatywność w działaniu, systematyczność, dyspozycyjność, punktualność.
Zakres obowiązków:
1. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze szkoły
2. prowadzenie dokumentacji w zakresie obowiązku szkolnego
3. opracowanie sprawozdań GUS
4. prowadzenie dokumentacji szkoły
5. prowadzenie spraw osobowych uczniów i pracowników szkoły
6. opracowanie danych i wypełnianie arkuszy SIO
7. bieżąca obsługa sekretariatu szkoły
8. archiwizacja dokumentów
Wymagane dokumenty:
1. CV
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie o niekaralności
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów
5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
6. Kopie i inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe, świadectwa pracy.Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 23 lipca 2010 r. o godz. 10:00. Rozmowa oraz sprawdzenie umiejętności praktycznych obejmować będzie:
• znajomość zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy i bhp, Karty Nauczyciela oraz Ustawy o Systemie Oświaty
• umiejętność obsługiwania programów SIO, Hermes i innych szkolnych programów
• wiedzę z zakresu wymienionych obowiązków wymaganych na tym stanowisku.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce w kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta ds administracji szkolnej" do dnia 21 lipca 2010 r. w godzinach 9:00 - 11:00.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-07-08 09:22 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0