:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 660 razy Strona do wydruku

ARiMR uprościła procedury utylizacji zwierząt gospodarskich padłych w wyniku powodzi.


Powódź, która dotknęła nasz kraj, poza stratami w sprzęcie rolniczym i uprawach wyrządziła także duże straty w żywym inwentarzu. Wiele zwierząt gospodarskich utonęło. ARiMR, w ramach powierzonych jej zadań, pokrywa za rolnika całość lub znaczną część kosztów związanych ze zbiorem, transportem oraz utylizacją padłych zwierząt gospodarskich. Zgodnie z istniejącą procedurą, rolnik zgłasza padnięcie zwierzęcia do zakładu utylizacyjnego. Następnie gdy przedstawiciele takiego zakładu odbierają od rolnika padła sztukę, składa on "Oświadczenie producenta rolnego", które jest dokumentem uprawniającym do skorzystania przez rolnika z dofinansowania przez ARiMR kosztów zbioru, transportu i utylizacji padłego zwierzęcia. Adresy i telefony firm utylizacyjnych są dostępne na stronie internetowej Agencji. Jeśli padłe zwierzę pozostało na terenie gospodarstwa w normalnie obowiązujących procedurach nie ma zmian.
Inaczej wygląda sprawa gdy wiadomo, że zwierzę utonęło, ale nie można go odnaleźć, takich przypadków jest wiele, ponieważ spiętrzona woda poniosła utopione zwierzęta z dala od gospodarstw do których należały. Akcja zbierania takich sztuk padłych zwierząt koordynowana jest przez lekarzy weterynarii, wojewódzkich lub powiatowych działające na danym terenie. W celu szybkiego przeprowadzenia utylizacji, co jest konieczne w związku z zagrożeniem sanitarnym, ARiMR uprościła procedury postępowania. Było to konieczne ponieważ wielu rolników do których należały padłe zwierzęta nie może złożyć „Oświadczenia producenta rolnego , które w normalnych warunkach uruchamia proces odebrania zwłok zwierzęcia z gospodarstwa, ich transport i utylizację. W związku z tym Agencja wprowadziła w miejsce takiego oświadczenia „zbiorczy protokół”, pod którym zamiast właściciela zwierzęcia mogą znaleźć się podpisy przedstawiciela gminy i przedstawiciela powiatowego lekarza weterynarii. To pozwoli na szybie przewiezienie padłych zwierząt do zakładów utylizacyjnych.
Natomiast procedura prowadząca do pokrycia kosztów utylizacji w imieniu rolnika przez ARiMR pozostała bez zmian. Po dokonaniu identyfikacji padłego zwierzęcia zostało zutylizowane na podstawie protokołu zbiorczego, co nie będzie trudne dzięki danym zawartym w tym protokole i informacjom z sytemu identyfikacji zwierząt prowadzonego przez ARiMR, będzie odnajdowany producent rolny, do którego należało padłe zwierzę. Zostanie on poinformowany o utylizacji należącego do niego zwierzęcia i poproszony o wypełniane "Oświadczenie producenta rolnego". Na podstawie tego oświadczenia Agencja wypłaci pieniądze zakładowi utylizacyjnemu, który poniósł koszty związane z utylizacją.
Agencja przypomina ponadto, że zarówno rolnik jak zakład utylizacyjny mają obowiązek zgłoszenia faktu utylizacji każdego padłego zwierzęcia do Systemu Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt ARiMR.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-05-27 14:38 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0