:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 860 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych.


UCHWAŁA Nr XVII/96 /04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 16 marca 2004 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych.

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. nr142 póz.1591 z póz. zm. /, w związku z art.20 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. nr 228, poz.2255 /

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje :


§1

Upoważnia Panią Bożenę Ćwikła - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych .

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-03-25 13:09 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0