:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 716 razy Strona do wydruku

W y k a z nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu o nr 2674, 2724 położone w Leśnej.


O g ł o s z e n i eWójt Gminy Lipowa na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.), uchwały Nr XXXIV/243/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Leśnej.

o g ł a s z a

przeznaczenie do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 10 lat grunt, stanowiące działki położone w Leśnej stanowiące własność Gminy Lipowa.

I. Działka nr 2674 położona w Leśnej
1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00083238/0,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,1974 ha,
3.Opis nieruchomości: teren płaski za potokiem Leśnianka „Na Dzielec”,
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
9.12RP/RZ - funkcja wiodąca – tereny upraw polowych, łąk i pastwisk,
5. Czynsz dzierżawny wywoławczy: 59,22 zł netto w stosunku rocznym,

II. Działka nr 2724 położona w Leśnej.
1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00083238/0,
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,2827ha,
3.Opis nieruchomości: teren płaski za potokiem Leśnianka „Na Dzielec”,
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
9.12RP/RZ - funkcja wiodąca – tereny upraw polowych, łąk i pastwisk,
5. Czynsz dzierżawny wywoławczy: 84,81 zł netto w stosunku rocznym

6.Termin wnoszenia opłat : do końca marca każdego roku, dodając należny podatek VAT,
7. Zasady aktualizacji opłat : Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa,
8. Cel dzierżawy : uprawy polowe,
9. Przetarg na dzierżawę gruntu w/w zostanie ogłoszony po upływie 21 dni, podczas których
ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości.


Lipowa , dnia 23.04.2010r.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-04-23 11:24 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0