:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 744 razy Strona do wydruku

W y k a z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej działki nr 2426/1 w Leśnej.


O g ł o s z e n i e


Wójt Gminy Lipowa na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.), uchwały Nr XXXIV/246/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010r. w sprawie sprzedaży działki zabudowanej położonej w Leśnej.
o g ł a s z a

przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej działki nr 2426/1 o powierzchni 0,0434 ha położonej w Leśnej stanowiącej własność Gminy Lipowa.

1.Stan prawny: własność Gminy Lipowa ,księga wieczysta nr BB1Z/00083238/0,
2.Powierzchnia działki : 0,0434 ha,
3.Opis nieruchomości: Teren płaski, Działka położona w strefie pośredniej miejscowości Leśna, przy
drodze lokalnej. Odległość od drogi głównej 250 m. Działka zabudowana budynkami mieszkalno –
gospodarczym nr 250, ogrodzona, położona w miejscowości Leśna gmina Lipowa. Sąsiednie działki
zabudowane.
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
9.7 MNp – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przewagą zabudowy projektowanej.
5. Cena nieruchomości z budynkiem : 60 200,00 zł,
6.Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje po - przednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 20.05.2010r.

W przypadku braku wniosków w podanym powyżej terminie od osób uprawnionych do pierwszeństwa nabycia, zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości.Lipowa , dnia 23.04.2010r.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-04-23 11:22 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0