:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 682 razy Strona do wydruku

ZAWIADOMIENIE


Urząd Gminy Lipowa Lipowa, dnia 20.04.2010 r.
34-324 Lipowa 708
OchŚr:7624/28/2010ZAWIADOMIENIENa podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 20.04.2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowie składu opału i materiałów budowlanych wraz z kanalizacją deszczową i wagą towarową na działce nr 4991/3 w Lipowej”.

Przedmiotowa decyzja została wydana po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

W związku z tym można zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter) w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-04-21 13:33 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0