:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 643 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXV/254/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Li


Uchwała nr XXXV/254/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 16 marca 2010 r.


zmieniająca uchwałę nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Stará Ves nad Ondřejnici w Republice Czeskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Stará Ves nad Ondřejnici w Republice Czeskiej w § 1 wyraz „słowacką” zastępuje się wyrazem „czeską”.
§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-04-16 09:25 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0