:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1238 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie umarzania bądź rozratowania opłat pozapodatkowych


UCHWAŁA NrXVI/92/04
Rady Gminy w Lipowej


z dnia 10 lutego 2004 roku


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do umarzania bądź rozratowania opłat pozapodatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku/

Rada Gminy w Lipowej
uchwala:


§ 1


Upoważnia się Wójta Gminy do umarzania bądź rozratowania opłat z tytułu udziału mieszkańców gminy w kosztach inwestycji wodno-kanalizacyjnej oddanych do użytku na terenie gminy.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 4


Traci moc Uchwała Nr XIV/90/2000 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 luty 2000 r.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-03-25 11:20 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0