:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 1008 razy Strona do wydruku

Uchwała Zarządu Powiatu w Żywcu w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska


UCHWAŁA NR 308 / 2003r
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
z dnia 29 grudnia 2003r


w sprawie: zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Żywcu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipowa.

Na podstawie art.4 pkt 13 ,art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym /tekst jednolity z 2001 r Dz.U.Nr 142 póz. 1592 z późn.zm/, oraz art. 17 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 20012r Prawo Ochrony Środowiska / Dz.U.Nr 62 póz. 627 z późn. .zm./

Zarząd Powiatu postanawia co następuje:


§ l

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Wójta Gminy projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipowa,

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żywieckiemu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wicestarosta: Jacek Kulec
Członkowie Zarządu: Grzegorz Figura
Marek Kuniec
Władysław Skrzyp


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-03-25 11:12 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0