:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 618 razy Strona do wydruku

Obwieszczenie - ,,Budowa chodnika w miejscowości Lipowa, od centrum w kierunku Ostrego”.


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708

Lipowa, dnia 24.03.2010 r.

OchŚr: 7624/15/2010
ObwieszczenieNa podstawie art. 74 ust 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 i z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ost. zm. Dz. U. z 2009 Nr 229 poz. 1539/ informuję, że w dniu 24.03.2010 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowa chodnika w miejscowości Lipowa, od centrum w kierunku Ostrego”.


W związku z tym można zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter) w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-03-29 12:14 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2010-04-06 10:34 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0