:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 771 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXIV/251/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.


Uchwała nr XXXIV/251/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 luty 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi Michała Hutyry,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Uznaje za bezzasadną skargę Michała Hutyry na bezczynność Wójta Gminy Lipowa w przedmiocie wskazania tymczasowego pomieszczenia dla eksmitowanego Andrzeja Hutyry.

§ 2


Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-03-24 12:55 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0