:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 725 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXIV/248/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego


Uchwała nr XXXIV/248/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 luty 2010 r.w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego


Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 7 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/.

W związku z likwidacją w regionie niektórych połączeń autobusowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu z uwagi na ich nierentowność, realizując nałożone na ustawę o samorządzie gminnym obowiązki w zakresie realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców, dotyczących w szczególności lokalnego transportu zbiorowego, Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zobowiązać się do przekazywania comiesięcznie kwoty w wysokości 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych ) brutto na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o. jako dofinansowanie do kursów autobusowych wykonywanych na terenie Gminy Lipowa w okresie roku kalendarzowego 2010.

§ 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad dofinansowania, jego przekazania i rozliczenia ustalone zostaną w odrębnej umowie cywilno – prawnej.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-03-24 12:38 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0