:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 815 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXIV/247/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych szkołami podstawowymi, przedszkolami i gimnazjum


Uchwała Nr XXXIV/247/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 luty 2010 r.


w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych szkołami podstawowymi, przedszkolami i gimnazjum

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.18 , art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony, następujących zabudowanych nieruchomości położonych w gminie Lipowa:

1) Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Lipowej działki nr 3232, 3231/3, 3233/1 o łącznej powierzchni 0,8136 ha, objętych KW 75061,zabudowanej budynkiem nr 771 o powierzchni użytkowej 2340 m2,

2) Przedszkolu w Lipowej Dolnej działkę nr 2821 o powierzchni 0,5400 ha, objętych KW 75061,
zabudowanej budynkiem nr 2 o powierzchni użytkowej 197,50 m2,

3) Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennej wydzielony w budynku nr 5
- jako odrębna nieruchomość – lokal nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 401,90m2, wraz z udziałem w wysokości 0,70 części w częściach wspólnych budynku oraz w działkach nr 695/1, 693, o łącznej powierzchni 0,4056 ha, objętych KW 78808,

4) Przedszkolu w Siennej wydzielony w budynku nr 5 - jako odrębna nieruchomość – lokal nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 162,52m2, wraz z udziałem w wysokości 0,30 części w częściach wspólnych budynku oraz w działkach nr 695/1, 693, o łącznej powierzchni 0,4056 ha, objętych KW 78808,

5) Szkole Podstawowej w Słotwinie wydzielony w budynku nr 31 - jako odrębna nieruchomość – lokal nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 695,02 m 2 wraz z udziałem w wysokości 0,90 części w częściach wspólnych budynku oraz w działkach nr 379/2, 753/1, 755/1, 921 o łącznej powierzchni 0,5055 ha, objętych KW 83354,

6) Przedszkole w Słotwinie wydzielony w budynku nr 31 – jako odrębna nieruchomość – lokal nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 87,18m2 wraz z udziałem w wysokości 0,10 części w częściach wspólnych budynku oraz w działkach nr 379/2,753/1,755/1,921 o łącznej powierzchni 0,5055 ha ,objętych KW 83354,

7) Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej działki o nr 1632,1633,1634,1635 o
łącznej powierzchni 0,4274 ha, objętych KW 71444,zabudowanej budynkiem nr 68,
o powierzchni użytkowej 1992,12 m2,

8) Przedszkolu w Leśnej wydzielony w budynku nr 134 –jako odrębna nieruchomość- lokal nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 272,98 m2 wraz udziałem w wysokości 0,50 części w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1546 o powierzchni 0,1247 ha, objętej KW 83238,

9) Szkole Podstawowej w Twardorzeczce wydzielony w budynku nr 333- jako odrębna nieruchomość – lokal nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 352,87m2 wraz z udziałem w wysokości 0,10 części w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 519/2 o powierzchni 0,9907 ha ,objętej KW 99427,

10) Gimnazjum w Twardorzeczce im Jana Pawła II wydzielony w budynku nr 333 – jako odrębna nieruchomość – lokali nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 4115,47 m2 wraz z udziałem w wysokości 0,90 części w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 519/2 o powierzchni 0,9907 ha , KW 99427,

11) Przedszkolu w Twardorzeczce działkę nr 519/1 o powierzchni 0,0893 ha objętej KW 99427 zabudowanej budynkiem przedszkola nr 289 o powierzchni użytkowej1030m2.

§ 2


Traci moc uchwała nr XV/105/08 z dnia 4 marca 2008r w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych szkołami podstawowymi, przedszkolami i gimnazjum.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-03-24 12:36 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0