:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 688 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXIV/246/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie sprzedaży działki zabudowanej o nr 2426/1 położonej w Leśnej.


Uchwała nr XXXIV/246/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 luty 2010 r.


w sprawie sprzedaży działki zabudowanej o nr 2426/1 położonej w Leśnej.

Na podstawie art..18 ust. 2 pkt.9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z późn.zm.), art.13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje :

§1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu zbudowanej działki o nr 2426/1 o pow.0,0434 ha, objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00083238/0, położonej w Leśnej stanowiących własność Gminy Lipowa.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-03-24 12:34 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0