:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 794 razy Strona do wydruku

OBWIESZCZENIE o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwie Lipowa w jednostce planu oznaczonej symbolem 23.


Lipowa dnia 10.02.2010 r
WÓJT GMINY LIPOWA
34-324 LIPOWAOBWIESZCZENIE


o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwie Lipowa w jednostce planu oznaczonej symbolem 23.1RL

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipowa Uchwały Nr XXX/231/09 z dnia o1 grudnia 2009 r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa dla terenów położonych w sołectwie Lipowa w jednostce planu oznaczonej symbolem 23.1 RL.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz mogą zapoznać się z dostępną dokumentacją sprawy.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, 34-324 Lipowa 708 w terminie do dnia 15 marca 2010r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipowa.
Wójt Gminy Lipowa
Wojciech ZuziakHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-02-09 14:06 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0