:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 936 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zakupu działki pod poszerzenie drogi Lipowa Podlas na Zemankę


Uchwała Nr XV/84/03


Rady Gminy w Lipowej
z dnia 30 grudnia 2003r


w sprawie: zakupu działki pod poszerzenie drogi Lipowa Podlas na Zemankę.


Na podstawie art. 44 pkt. 5 oraz art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001r z późn. zm./

RADA GMINY W LIPOWEJ
uchwala

co następuje:

§1


Zakupić od P.P. Krystyny i Piotra Kopernik zam. Lipowa 107 działki nr 3469/1 o pow. 100m2 ,nr 3919/1 o pow. 268m2 ,nr 5496/1 o pow. 136m2 ,nr 5496/2 o pow. 97m2, nr 5496/4 o pow. 19m2 objęte KW 66962 za cenę 3 zł/1m2 położone w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa

§2


Nabyte działki zostaną przeznaczone pod poszerzenie drogi Lipowa Podlas na Zemankę.

§3


Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-01-28 10:53 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0