:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 979 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zakupu działki pod zbiorniki sieci wodociągowej w Lipowej


Uchwała Nr XV/83/03


Rady Gminy w Lipowej
z dnia 30 grudnia 2003r


w sprawie: zakupu działki pod zbiorniki sieci wodociągowej w Lipowej.


Na podstawie art. 44 pkt. 5 oraz art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r z późn. zm./

RADA GMINY W LIPOWEJ

uchwala


co następuje:

§1


Zakupić od P.P. Jan i Dorota Jakóbiec zam. Lipowa 877 działkę nr 4266 o pow. 2300m2 - za cenę 7zl/1m2 położona w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

§2


Nabyta działka zostanie przeznaczona pod zbiorniki sieci wodociągowej w Lipowej

§3


Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§4


Traci moc Uchwała nr XXXTW210/02 Rady Gminy w Lipowej z dnia 03 września 2002r. w sprawie zakupu działek pod zbiorniki w Lipowej.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-01-28 10:14 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0