:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 985 razy Strona do wydruku

OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI / ŻONY OJCA


OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI / ŻONY OJCA

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka, małżonkowie mogą przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyć zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Oświadczenie składają osobiście matka dziecka i jej mąż w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

W/w przepis stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat do nadania nazwiska męża matki niezbędna jest jego zgoda.

Wymagane dokumenty:
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
• odpis skrócony aktu małżeństwa
• dowody osobiste matki/ ojca dziecka i ich współmałżonka
Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia

Termin załatwienia sprawy:
W dniu złożeniu wniosku .

Forma załatwienia:
Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca – w formie protokołu

Opłaty:
Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.


Podstawa prawna:
Art. 14 i 43 ust. 2 - prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 29 września 1986 /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./

Art. 90 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Formularze wniosków:
Wniosek można złożyć na załączonym formularzu ( Wzór USC-2) lub na innym, dowolnym.


autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wzr__usc2.doc 31.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 11:51 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0