:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 864 razy Strona do wydruku

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA


OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO
O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew.146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Uprawnienie to przysługuje mężczyźnie i kobiecie, jeżeli jedno z nich, a nawet oboje zmienili swoje nazwisko w wyniku zawarcia małżeństwa. Tylko wola rozwiedzionego małżonka decyduje, o tym czy powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa bez względu na okoliczności rozwodu.
Oświadczenie może być złożone przed każdym kierownikiem USC, a także przed polskim konsulem.

Wymagane dokumenty to :
• wniosek strony,
• dowód osobisty wnioskodawcy,
• jeżeli oświadczenie jest składane w innym USC, niż sporządzony jest akt małżeństwa, strona zobowiązania jest przedłożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie oraz datą uprawomocnienia się wyroku sądowego.
• prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa


Termin załatwienia sprawy:
W dniu złożenia wniosku


Opłata skarbowa:
• 11 ,00 zł. – od innych czynności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Opłatę skarbową należy uiścić:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

Podstawa prawna:
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Formularze wniosków:
Wniosek można złożyć na załączonym formularzu ( Wzór -14) lub na innym, dowolnym.

Uwagi:
W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić wniosek kierownikowi urzędu stanu cywilnego przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

autor informacji: Iwona Talik

Lista załączników do artykułu :

  wzr__usc14.doc 29.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 11:49 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0