:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 950 razy Strona do wydruku

OPŁATY SKARBOWE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO


OPŁATY SKARBOWE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE
W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO


Dokonywane przez kierownika urzędu stanu cywilnego czynności urzędowe, jak również wydawane przez niego zaświadczenia, odpisy oraz zezwolenia - podlegają opłacie skarbowej. Sposób uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokość, a także przewidziane od niej zwolnienia, regulowane są przez następujące akty prawne:

1. Akty prawne dotyczące opłaty skarbowej:
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn.zm)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz.U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330)


2. Zapłata opłaty skarbowej:
Stosownie do art. 8 ust.1 ustawy o opłacie skarbowej zapłata tej opłaty powinna być dokonywana:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Konto Urzędu Gminy w Lipowej : Bank Spółdzielczy w Żywcu
39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

3. Wykaz wysokości opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego
• Sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
• Sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 zł.
• Sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł.
• Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - 38,00 zł.
• Zaświadczenie o dokonanym w księdze stanu cywilnego wpisie lub o jego braku - 24,00zł.
• Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł.
• Inne zaświadczenia - 26,00 zł.
• Przyjęcie do protokołu oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - 11,00 zł.
• Przyjęcie do protokołu oświadczenia rodziców o zmianie dziecku imienia (imion) - 11,00 zł.
• Wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o zawarciu małżeństwa przez rodziców -11,00zł.
• Wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej dotyczącej rozwiązania małżeństwa przez rozwód które nastąpiło poza granicami RP - na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich, oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej tzw. „Bruksela 2a” - 11,00 zł.
• Decyzja o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego – 39,00zł.
• Decyzja o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego – 39,00 zł
• Decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego (o umiejscowieniu aktu) – 50,00 zł
• Decyzja o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą – 39,00 zł
• Decyzja o zarejestrowaniu zdarzeń (urodzenia, małżeństwa i zgonu), których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach stanu cywilnego - 39,00 zł
• Decyzja o skróceniu miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego - 39,00 zł.
• Decyzja o zmianie nazwiska lub imienia - 37,00 zł.
• Decyzja o ustaleniu brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska – 22,00 zł.
• Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub jego kopia (odpis) – 17,00 zł.
• Wydanie kserokopii dokumentu złożonego do akt zbiorowych (§15 ust 5 Rozp.MSWiA) – od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5,00 zł.


4. Wykaz czynności urzędowych dokonywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego nie podlegających opłacie skarbowej lub zwolnionych od niej - reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy.

autor informacji: Iwona TalikHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 11:47 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0