:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 946 razy Strona do wydruku

NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE)


NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE)


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (0-33) 867 18 49 wew.146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik urzędu stanu cywilnego. Po podpisaniu przez wójta wysyła się je do urzędu wojewódzkiego celem podpisania przez wojewodę. Następnie wnioski o których mowa wyżej - wojewoda przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.


Wymagane dokumenty:

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) (wzór USC -17 w załączeniu)

Do wglądu:

• Odpis skrócony aktu małżeństwa Jubilatów.
• dowody osobiste małżonków

Termin załatwienia sprawy:
Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ma miejsce ok 6 miesięcy po złożeniu wniosku.

Opłaty:
Nie pobiera się


Podstawa prawna:
Art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004r., Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).

Dodatkowe Informacje:
Zgłoszeń jubileuszu należy dokonać w roku kalendarzowym, w którym przypada 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego (na trzy miesiące przed tą datą). Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub w lutym zgłoszenia można dokonać od 1 listopada roku poprzedzającego.

Na podstawie wniosku o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, parom obchodzącym 50-lecie pożycia małżeńskiego zostają nadane medale, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Wójt Gminy Lipowa.

autor informacji: Iwona TalikLista załączników do artykułu :

  wzr__usc17.doc 35 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 11:28 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0