:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 895 razy Strona do wydruku

REJESTRACJA ZGONU


REJESTRACJA ZGONU


Zadaniem Urzędu Stanu Cywilnego jest rejestracja zgonów, która obejmuje:
• sporządzanie aktów zgonu osób zmarłych na terenie Gminy Lipowa,
• sporządzanie aktów zgonu na podstawie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg,
• wydawanie odpisów skróconych oraz zupełnych aktów zgonów,

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

• małżonek lub dzieci zmarłego,
• najbliżsi krewni lub powinowaci,
• osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
• osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
• administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.


Wymagane dokumenty potrzebne do zgłoszenia zgonu:
• karta zgonu wystawiona przez lekarza, który stwierdził zgon,
• dowód osobisty zmarłego,
• w przypadku mężczyzn do lat 50-ciu książeczkę wojskową.

Do wglądu:
• dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej,
• dowód osobisty zgłaszającego zgon
Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu, a w odniesieniu do noworodka niezdolnego do życia, który urodził się żywy, lecz żył krócej niż 24 godziny: - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ. (Dochodzenie prokuratorskie).
Po sporządzeniu aktu zgonu, zgłaszający otrzymuje trzy bezpłatne egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu. W przypadku większej ilości pozostałe odpisy są wydawane za opłatą skarbową w wysokości 22,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki

Opłaty:
Nie pobiera się opłat.

Podstawa prawna:
Art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161 poz. 1688 tekst jednolity z późn. zm.)

autor informacji: Iwona Talik


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 11:13 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0