:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 838 razy Strona do wydruku

WPISANIE W AKCIE URODZENIA DZIECKA WZMIANKI O MAŁŻEŃSTWIE RODZICÓW


WPISANIE W AKCIE URODZENIA DZIECKA
WZMIANKI O MAŁŻEŃSTWIE RODZICÓW


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. Nr 12,
Tel. (033) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew.146


Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Jeżeli rodzice dziecka zawarli małżeństwo po urodzeniu się dziecka, a przed sporządzeniem aktu urodzenia – akt ten sporządza się jak dla dziecka urodzonego z małżeństwa.

Natomiast jeżeli rodzice dziecka zawarli małżeństwo po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka, można na ich wniosek wpisać na marginesie aktu, wzmiankę o zawarciu małżeństwa oraz o wynikającej z tego zmianie nazwiska dziecka - stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wymagane dokumenty:
• dowody osobiste matki lub ojca dziecka,
• odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,

Odpisów aktów nie żąda się, jeżeli zostały sporządzone w miejscowym USC.
Oryginały odpisów zwraca się stronie, po sporządzeniu z nich notatek.

Dodatkowe informacje:
Wniosek o wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki o tym, że rodzice zawarli małżeństwo może złożyć matka lub ojciec dziecka w każdym urzędzie stanu cywilnego.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat - do zmiany nazwiska dziecka potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.


Opłata skarbowa:
• 11,00 zł - od innych czynności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Opłatę skarbową należy uiścić:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm ) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

Termin załatwienia:
W dniu złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
Art. 14 i 46 – ustawy z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z póżn.zm.),

Art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn. zm./

Formularze wniosków:
Wniosek można złożyć na załączonym formularzu ( Wzór – USC-16) lub na innym, dowolnym.

autor informacji : Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wzr__usc16.doc 25.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 10:19 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0