:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 1114 razy Strona do wydruku

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO


SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO
W AKCIE STANU CYWILNEGO


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew.146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:

Akt stanu cywilnego zawierający oczywisty błąd pisarski może być sprostowany w formie decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego.
Właściwym do wydania decyzji w sprawie jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu.
Podstawą sprostowania błędów w trybie tego przepisu są przede wszystkim akty stanu cywilnego. Obowiązuje zasada, że
• akt urodzenia - można sprostować na podstawie odpisu zupełnego aktu małżeństwa rodziców, a w przypadku dziecka nie pochodzącego z małżeństwa na podstawie odpisu zupełnego aktu urodzenia matki lub ojca, jeżeli dziecko zostało uznane.
• akt małżeństwa - prostuje się na podstawie odpisów zupełnych aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo,
• akt zgonu - prostuje się na podstawie odpisu zupełnego aktu małżeństwa lub odpisu zupełnego aktu urodzenia w zależności od stanu cywilnego osoby zmarłej.

Wymagane dokumenty:
• Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (wzór USC -5 w załączeniu)
• Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego stanowiące podstawę do sprostowania błędu.
Do wglądu:
• Dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek o sprostowanie

Termin załatwienia sprawy:
• Niezwłocznie po wpłynięciu podania.


Opłata skarbowa:
• za wydana decyzję administracyjną - 39,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić: - gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późń.zm.) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.


Dodatkowe informacje:
• W Urzędzie można sprostować tylko oczywisty błąd pisarski.
• Akt stanu cywilnego, który został błędnie lub nieściśle zredagowany podlega sprostowaniu w sądzie - wydział cywilny.
• Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi, lecz są włączane do akt zbiorowych aktu stanu cywilnego i przechowywane w USC przez okres 100 lat, następnie przekazywane do archiwum państwowego.

Podstawa prawna:
Art. 28 i art. 31 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161 poz. 1688 tekst jednolity z późn. zm.)


autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wzr__usc5.doc 29 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 09:59 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0