:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 871 razy Strona do wydruku

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ W POSTĘPOWANIU WSZCZĘTYM I ZAKOŃCZONYM PRAWOMOCNYM ORZECZENIEM PO 01 maja 2004r


UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ W POSTĘPOWANIU WSZCZĘTYM I ZAKOŃCZONYM PRAWOMOCNYM ORZECZENIEM PO 01 maja 2004r.


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. Nr 12,
Tel. (033) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew.146


Wymagane dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej i o wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lipowej wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa (wzór USC 18 – w załączeniu).
2. Załączniki:
• oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności;
• oryginał urzędowego tłumaczenia w/w orzeczenia dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego;
• oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE
(w większości przypadków sąd orzekający rozwód) na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Nr 2201/2003;
• oryginał urzędowego tłumaczenia w/w świadectwa dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego.
3. Dokument tożsamości do wglądu
Informacje na temat opłat
1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa - 11 zł.
2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa),
3. Opłatę skarbową należy uiścić:
• gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
• bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm ) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.


Forma załatwienia
Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.


Przewidywany termin załatwienia
Niezwłocznie a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.


Podstawa prawna
1. Art. 1 ust. 1 pkt a oraz art. 37 i 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000;
2. Art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


Uwagi
1. W trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia innych państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004r., lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń innych państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004r.
2. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.
3. Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać:
- osobiście,
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo
przedłożyć również pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów),
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC.
autor informacji: Iwona Talik
Lista załączników do artykułu :

  wzr__usc18.doc 25.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 09:49 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0