:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 1075 razy Strona do wydruku

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ


O WPISACH DOKONANYCH W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO LUB O ICH BRAKU,
• O ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĄG STANU CYWILNEGO


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:

Właściwym do wydania zaświadczenia jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca przechowywania ksiąg stanu cywilnego.


Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście w USC lub za pośrednictwem poczty.

Wymagane dokumenty:
• Wniosek o wydanie zaświadczenia (wzór USC – 13 w załączeniu)
• Okazanie dokumentu stwierdzającego lub potwierdzającego tożsamość /dowód osobisty lub paszport/,
• Udokumentowanie prawa do otrzymania zaświadczenia /pokrewieństwo lub powinowactwo albo pełnomocnictwo od osoby uprawnionej/.

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku nie mają charakteru odpisu aktów stanu cywilnego.

O wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku można zwrócić się droga pocztową przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie zaświadczenia wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego lub o ich braku wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, lub przedstawiciela ustawowego".
Ustęp 2 cytowanego artykułu mówi, że zaświadczenia mogą być również wydane na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny.

Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

Jeżeli wniosek został nadesłany z terenu Polski zaświadczenie, po ustaleniu że osoba występująca z wnioskiem jest uprawniona do jego otrzymania i po udokumentowaniu uiszczenia stosownej opłaty skarbowej, przesyła się do najbliższego USC miejsca zamieszkania strony, a stronę informuje się o konieczności odebrania dokumentu osobiście we wskazanym urzędzie.

Osobom przebywającym za granicą zaświadczenia przekazuje się za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej.

Miejsce i forma złożenia dokumentów
• Osobiście w USC (budynek Urzędu Gminy pokój Nr 12 )
• Pocztą – na adres Urzędu Stanu Cywilnego

Termin załatwienia sprawy

• Składając wniosek osobiście w USC - od ręki
• Pocztą – w miarę możliwości jak najszybciej

Opłata skarbowa:
• 24,00 zł - od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku
oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
• 26,00 zł - od pozostałych zaświadczeń

Opłatę skarbową należy uiścić: - gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

Podstawa prawna:
art. 79 - 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161 poz. 1688 tekst jednolity z późn.zm.)

autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wzr__usc13.doc 24.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 09:42 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0