:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 829 razy Strona do wydruku

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA


ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka.
Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani w kolejności:
• ojciec,
• matka .

Wymagane dokumenty potrzebne do zgłoszenia urodzenia dziecka (do wglądu) :

Gdy rodzice są małżeństwem:
• odpis skrócony aktu małżeństwa
• dowody osobiste rodziców

Gdy matka jest panną:
• odpis skrócony aktu urodzenia matki
• dowód osobisty matki

Gdy matka jest wdową:
• odpis skrócony aktu małżeństwa
• odpis skrócony aktu zgonu męża
• dowód osobisty matki

Gdy matka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji:
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub o separacji* albo sentencję wyroku sądu
• dowód osobisty matki


Dodatkowe informacje.

• Po sporządzeniu aktu, osobie zgłaszającej urodzenie wydaje się bezpłatnie trzy egzemplarze odpisu skróconego tego aktu.
• Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia.
• Zameldowanie dziecka następuje "z urzędu". Jest to stałe lub ostatnie stałe miejsce zameldowania matki dziecka.
• Po upływie miesiąca od dnia zgłoszenia urodzenia dziecka rodzice winni zgłosić się do biura meldunkowego (Urzędu Gminy stałego miejsca zameldowania matki dziecka) w celu odebrania numeru ewidencyjnego dziecka – tzw. numeru PESEL.
Termin załatwienia sprawy:

W dniu zgłoszenia

Opłaty:
Czynność zwolniona z opłaty skarbowej


Podstawa prawna:
Art. 40, art. 41, art. 42, - prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 29 września 1986r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 161 poz. 1688z późn.zm.)

Art.62 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).


autor informacji: Iwona TalikHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-28 09:24 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0