:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 958 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy oraz wysokości diet dla radnych


UCHWAŁA NrXV/80/03


Rady Gminy w Lipowej z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie uchwalenie wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego
i V-ce Przewodniczących Rady Gminy oraz wysokości
diet dla radnych


Na podstawie art.25 ust.4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym li.}. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku / -


Rada Gminy w Lipowej
uchwala


&1


1. Miesięczny ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1.400 zł
2. Miesięczny ryczałt dla V-ce Przewodniczących Rady Gminy - 500 zł
3. Dieta dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy w wysokości 200 zł za
każde posiedzenie komisji. .
4. Dieta dla radnych za udział w sesjach i komisjach, za każde
posiedzenie - 150 zł
W powyższych kwotach ujęte są koszty przejazdu po terenie gminy.

&2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

&3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-01-27 15:12 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0