:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 718 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


W dniu 29 grudnia 2009 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2010
6. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy rady gminy i jej komisji stałych
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek pod przepompownie
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w uchwale budżetowej na 2009 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2010 r.
11.Odpowiedzi na postulaty radnych
12.Zapytania i wolne wnioski
13.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
14.Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Lach


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-22 12:42 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0