:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 743 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXI/233/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od org


Uchwała nr XXXI/233/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1


Udziela się poparcia Uchwale nr II/34/16/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-10 13:42 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0