:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 687 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXI/225/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r.w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2010 rok.


Uchwała nr XXXI/225/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 grudnia 2009 r.


w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego:

1. Za wykupienie kwatery:

a) dla dziecka do 7 lat 10,00 zł + VAT 7%
b) jednoosobowej 200,00 zł + VAT 7%
c) dwuosobowej w pionie 300,00 zł + VAT 7%
d) dwuosobowej w poziomie 520,00 zł + VAT 7%

2. Za wykupienie miejsca pod grobowiec:

a ) 2 - osobowy w pionie 1.700,00 zł + VAT 7%
b) 2 - osobowy w poziomie 2.350,00 zł + VAT 7%

3. Za wykupienie miejsca pod urnę: 100,00 zł + VAT 7%

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr XXI / 149 / 08 Rady Gminy w Lipowej z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2009 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-12-10 12:36 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0