:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 725 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXX/218/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w TwardorzeczceUchwała nr XXX/218/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Twardorzeczce
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z poźn.zm), art. 5 ust. 2 pkt 1, ust.5, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. nr 61 poz. 624 z późn. zm.) na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Nadaje się Szkole Podstawowej w Twardorzeczce imię Marii Konopnickiej.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-11-18 09:50 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0