:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 661 razy Strona do wydruku

SPRAWY USC- STAN NA 15.10.2009


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

URZĄD STANU CYWILNEGO W LIPOWEJ

34-324 Lipowa Nr 708 Tel. fax /033/ 867 06 22 , 867 18 49 wew. 146
I Piętro
pokój numer
Godziny przyjęcia interesantów

- poniedziałek, wtorek, środa , czwartek , piątek w godzinach
od 7:00 - 15:00


- czwartek jest dniem wewnętrznym jednak ograniczenie
obsługi Obywateli w dniu wewnętrznym nie dotyczy spraw
nie cierpiących zwłoki.
Każda osoba przybywająca do Urzędu Stanu Cywilnego w celu dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej, winna legitymować się dowodem tożsamości.


Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa i zgony - oraz dokonuje wszystkich zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień i wyroków sądów, decyzji administracyjnych oraz prawem przewidzianych oświadczeń stron.
Wszystkie zdarzenia rejestrowane są w księgach stanu cywilnego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby, której zdarzenie dotyczy.

Poniżej informacje na temat spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego

Sprawy z zakresu USC Załączniki
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
UZNANIE DZIECKA PRZEZ JEGO OJCA (UZNANIE OJCOSTWA) USC-1
NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI LUB ŻONY OJCA USC-2
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ (ŚLUB KONKORDATOWY)
SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ OBYWATELA RP ZA GRANICĄ USC-3
SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA
NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO USC – 4
REJESTRACJA ZGONU
SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO
W AKCIE STANU CYWILNEGO USC -5
UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO USC -6
WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKICH KSIĄG
(TRANSKRYPCJA) USC-7 akt urodzenia
USC-7a –akt małżeństwa
USC-7b – akt zgonu
ODTWORZENIE/ USTALENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
USC-8 akt urodzenia
USC-8a –akt małżeństwa
USC-8b – akt zgonu
USC-8c- odpis
ZMIANA NAZWISKA USC -9
ZMIANA IMIENIA USC-10
ZMIANA NAZWISKA PIERWSZEGO WSPÓLNEGO DZIECKA POCHODZĄCEGO Z MAŁŻEŃSTWA USC -11
WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO USC – 12
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ USC - 13
OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE
DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA USC -14
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA
USC-15
WPISANIE W AKCIE URODZENIA DZIECKA WZMIANKI O MAŁŻEŃSTWIE RODZICÓW
USC -16
NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE) USC-17
OPŁATY SKARBOWE POBIERANE ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ USC-18
UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ USC-19Lista załączników do artykułu :

  sprostowanie_bdu_w_akcie_stanu_cywilnego.doc 45 KB
  uznanie_ojcostwa.doc 67.5 KB
  uzupenienie_treci_aktu_stanu_cywilnego.doc 40 KB
  wpisanie_w_akcie_urodzenia_dziecka_wzmianki_o_maestwie_rodzicw.doc 38 KB
  wpisanie_zagranicznego_aktu_do_polskich_ksig.doc 99 KB
  owiadczenie_o_zmianie_imienia_imion_dziecka.doc 38 KB
  owiadczenie_o_zmianie_nazwiska__pierwszego_wsplnego_dziecka_pochodzcego_z_mazestwa.doc 39.5 KB
  rejestracja_zgonu.doc 36.5 KB
  skrcenie_miesicznego_terminu_oczekiwania_na_zawarcie_maestwa.doc 37.5 KB
  sporzdzenie_aktu_maestwa_zawartego_przed_duchownym.doc 34.5 KB
  nadanie_medali_za_dugoletnie_poycie_maeskie.doc 42.5 KB
  odtworzenie_treci_aktu_stanu_cywilnego.doc 120.5 KB
  opaty_skarbowe_pobierane_za_czynnoci_urzdowe_w_usc.doc 42 KB
  owiadczenie_maonka_rozwiedzionego_o_powrocie_do_nazwiska_noszonego_przed_zawarciem_maestwa.doc 44 KB
  owiadczenie_o_nadaniu_dziecku_nazwiska_ma_matki_lub_ony_ojca.doc 38.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-11-13 09:09 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2009-11-13 09:11 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
3 2009-11-13 09:16 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
4 2009-11-13 09:17 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
5 2009-11-13 09:18 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
6 2009-12-28 11:54 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
7 2009-12-28 11:54 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0