:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 827 razy Strona do wydruku

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie.


AKTYWIZACJA GOSPODARCZA NA TERENACH WIEJSKICH- przy wsparciu Funduszy Unijnych

Starostwo Powiatowe w Żywcu pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Unijnych
w zakresie „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” - wsparcie obszarów wiejskich w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiebiorców działających na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Podczas spotkania poruszane będą następujące zagadnienia:
1. Zasady naboru wniosków w ramach działań inwestycyjnych objętych PROW 2007-2013
 Zapoznanie uczestników z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
2. Opis działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”
 Szczegółowe wytyczne dotyczące beneficjenta i przedmiotu wniosku
 Zasady przyznawania płatności
3. Kwalifikowalność kosztów
 wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów
4. Projekt i formularz wniosku
 Omówienie formularza wniosku
 Informacje o załączniku do wniosku – Ekonomiczny Plan Operacji
5. Przykład dobrych praktyk
6. Konsultacje- ewaluacja i zakończenie szkolenia

Działanie pn.”Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” ma na celu wsparcie rozwoju istniejących i powstających przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.
Maksymalna kwota wsparcia: od 100 000,00 do 300 000,00 złotych

Harmonogram szkolenia:
9:00-11:00- pierwsza część szkolenia
11:00-11:15 – przerwa kawowa
11:15- 13:00 –druga część szkolenia

Warunki uczestnictwa:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr telefonu 0- 509-151-500 lub dokonanie zgłoszenia na adres e-mail: gi.innovation@interia.pl do dnia 19.10.2009

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń
Materiały do pobrania:
• Karta zgłoszenia


Lista załączników do artykułu :

  dok.doc 21.11 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-10-19 07:41 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek