:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 680 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXIX/216/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.


Uchwała nr XXIX/216/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 15 września 2009 roku


w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm./ oraz art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr XXII/168/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn. 30.12.2008 r. załącznik Nr 10 a „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne”, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Lista załączników do artykułu :

  zacznik_wpi_xxix216.xls 25 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-10-09 14:08 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0