:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 734 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXIX/214/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/206/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetow


Uchwała nr XXIX/214/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 15 września 2009 r.


zmieniająca uchwałę nr XXVII/206/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ oraz art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr XXII/168/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 r.,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :


§ 1


1. W uchwale nr XXVII/206/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo 20.000,oo zł

Dotacja rozwojowa i środki na
finansowanie wspólnej polityki
rolnej w tym ; 20.000,oo zł
- dochody majątkowe ; 20.000,oo zł

Dz.852. Opieka społeczna 163.473,54 zł

Dotacja rozwojowa w tym ; 163.473,54 zł
- dochody bieżące ; 163.473,54 zł”

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dz.852. Opieka społeczna 163.473,54 zł

rozdz.85295. Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym ; 163.473,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń ; 60.000,oo zł ”

§ 2


Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-10-09 14:02 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0