:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 741 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXIX/212/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: nabycia działki nr 4768/2 położonej w Lipowej


Uchwała nr XXIX/212/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 15 września 2009 roku


w sprawie: nabycia działki nr 4768/2 położonej w Lipowej


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lipowa działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4768/2 o powierzchni 220 m2 , objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00123603/3, położonej w Lipowej, stanowiącej część pasa drogowego publicznej drogi gminnej - przy wielidrodze.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-10-09 13:33 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0