:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Informacje o środowisku artykuł wyświetlony 674 razy Strona do wydruku

Informacja ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice- Lipowa- Ostre-Twardorzeczka- Leśna na długości 1100,00 mb w miejscowości Ostre”


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Informacja


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice- Lipowa- Ostre-Twardorzeczka- Leśna na długości 1100,00 mb w miejscowości Ostre”
/ 08.10.2009 r./

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że do Urzędu Gminy Lipowa wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg ul. Leśnianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Urzędu Gminy Lipowa do 21 dni od dnia umieszczenia powyższej informacji.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter).

Dane o wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Bip-u Urzędu Gminy Lipowa.
Ponadto informację umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.


Wójt Gminy Lipowa
Wojciech ZuziakLista załączników do artykułu :

  formularz_a_decyzja_r..doc 34 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-10-08 12:13 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2009-10-09 14:11 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0