:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 807 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wzniesienia obelisku


Uchwała nr XXVIII/208/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 września 2009 r.


w sprawie wzniesienia obelisku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z poźn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


1. Postanawia się wznieść obelisk z tablicą pamiątkową upamiętniającą mieszkańców Gminy Lipowa wysiedlonych w latach 1940-1941 i później.
2. Obelisk zlokalizowany będzie na placu obok kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Lipowej, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-24 14:05 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0