:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 757 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lipowa


Uchwała nr XXVII/201/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.


w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lipowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1691 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjąć Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lipowa w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2


Realizacja Programu prowadzona będzie wg zasad określonych w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Lista załączników do artykułu :

  zacznik__program_pone.pdf 968.86 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-11 11:43 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0