:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 699 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVII/200/09 Rada Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej i Słotwinie


Uchwała nr XXVII/200/09
Rada Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej i Słotwinie .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Wyrazić zamiar nabycia części nieruchomości gruntowych oznaczonych, jako działki o nr 2550, 2097, 2240/2, 1994, 3246/11, 1182, 1230, 1237/1, 2824, 604/1 położonych w Lipowej oraz działki nr 1182 położonej w Słotwinie ,działki nr 1584/4 położonej w Radziechowach z przeznaczeniem pod przepompownię sieci kanalizacyjnej.

2. Szczegółowa lokalizacja, powierzchnia i cena nabywanych działek wynikać będzie z podziału geodezyjnego i wyceny rzeczoznawcy.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-11 11:39 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0