:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 755 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVII/199/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie nabycia działki 5133/1 położonej w Lipowej


Uchwała nr XXVII/199/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.


w sprawie nabycia działki 5133/1 położonej w Lipowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lipowa działki o nr 5133/1 o powierzchni 105 m2 objętej KW nr BB1Z/00084120/7, za cenę 40 zł/1 m2, położonej w Lipowej zajętej chodnikiem dla pieszych przy drodze publicznej.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-11 11:37 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0