:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 733 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVII/197/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży działki nr 174 położonej w Leśnej.


Uchwała nr XXVII/197/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.


w sprawie sprzedaży działki nr 174 położonej w Leśnej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu działki o numerze ewidencyjnym 174 o powierzchni 605 m2 objętej księga wieczystą nr 83238, położonej w Leśnej stanowiącej własność Gminy Lipowa.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-11 11:33 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0