:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 778 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVII/196/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśna


Uchwała nr XXVII/196/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 sierpnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. „b” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. nr 38, poz. 220),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Leśna stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała nr XXIV/179/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśna.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Lista załączników do artykułu :

  zacznik__plan_odnowy__miejscowosci_lesna.doc 582.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-11 11:30 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0