:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 747 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVI/193/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna na 200


Uchwała nr XXVI/193/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 czerwca 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn.zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu stanowiącego własność gminy Lipowa i taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Zatwierdzone taryfy obowiązują z dniem podjęcia uchwały.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.


Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1_do_uchway_w_sprawie_zatwierdzenia_taryf.doc 51 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-03 14:28 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0