:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 698 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXVI/192/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbior


Uchwała Nr XXVI/192/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 czerwca 2009 r.


w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna oraz uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/156/08.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz.858 z późn. zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


1. Uchyla się w całości uchwałę nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna.
2. Uchyla się w całości uchwałę nr XXIV/177/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-03 14:22 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0